Daň z príjmov právnických osôb za rok 2023 a zmeny od 1.1.2024

Termín:   19.1.2024 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:   Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Mária Dimitrovová 

PROGRAM ŠKOLENIA

  1. Vybrané zmeny s vplyvom na daň z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2023
  • štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov
  • vlastná materská škôlka, jasle prevádzkové zamestnávateľom
  • zmeny v úľave na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
  • stravné pri pracovnej ceste a nadväzujúce zmeny
  • závislé osoby a transferové oceňovanie, transferová dokumentácia
  • pohľadávky v preventívnej reštrukturalizácii
  • registračná povinnosť právnickej osoby
  • zmeny v zdaňovaní nerezidentov

   

  1. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby
  • vplyv DPH na základ dane z príjmov – zmena účelu použitia majetku, nevymožiteľná pohľadávka
  • sadzby dane, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
  • vrátenie dotácie do štátneho rozpočtu na základe rozhodnutia príslušného orgánu
  • odpočet daňovej straty od základu dane zisteného za rok 2023
  • odpočet daňovej straty zistenej za rok 2023
  • preddavky na daň do podania daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania
  • rôzne aktuálne problémy z praxe

   

  1. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov PO
  • zdaňovacie obdobie dane z príjmov PO, špecifiká v osobitných prípadoch
  • povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
  • tlačivo daňového priznania, upozornenia na najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania

   

  1. Informácie o prijatých alebo plánovaných zmenách v dani z príjmov PO od 1.1.2024
  • pravidlá o obmedzení úrokových nákladov a súvisiace zmeny v pravidlách nízkej kapitalizácie
  • rozšírenie okruhy daňovníkov s oslobodenými príjmami (výnosmi) z reklám
  • nová legislatíva o premenách obchodných spoločností a družstiev a jej dopad na zákon o dani z príjmov
  • zmeny v súvislosti s novou stavebnou legislatívou

   

  1. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

   

  V nadväznosti na prípadné legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,5 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 18.1.2024

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0224, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár