Životné minimum od 1.7.2023 a výpočet exekučných zrážok zo mzdy: 28.6.2023

Termín:   28.6.2023 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:  Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Iveta Matlovičová

Odborné školenie, na ktorom získate informácie, ako má zamestnávateľ postupovať pri realizácii zrážok z príjmu zamestnanca pri nútenom výkone rozhodnutia a aplikovať ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Odborné školenie je určené najmä mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti, ktorá sa profesionálne venuje mzdovému účtovníctvu. Program je nasledovný:

PROGRAM ŠKOLENIA

Druhy zrážok zo mzdy zamestnanca

 • zrážky zo mzdy bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca
 • prednostné a neprednostné zrážky
 • osobitné postavenie pohľadávky výživné na maloleté a plnoleté dieťa
 • zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy

Zmena životného minima od 1.7.2023 a mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy

 • určenie zvyšku čistej mzdy zamestnanca
 • nepostihnuteľné sumy na povinného a na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)
 • uplatnenie tretinového systému

Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy

 • vybrané príjmy, ktoré nepodliehajú exekučným zrážkam
 • rozdiely pri exekúcii zrážkami zo mzdy a pri exekúcii prikázaním peňažnej pohľadávky
 • prípustnosť vykonávania zrážok zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu
 • osobný bankrot a zastavenie exekúcie, nedotknuteľné pohľadávky

 Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 • povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru
 • zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca
 • súčinnosť zamestnávateľa s exekútorom
 • sankcie pri nedodržaní povinností

Účastnícky poplatok:  89,- € s DPH /  74,17 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 27.6.2023

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 823, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
 

 

.