NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE OD MÁJA 2018, REKREAČNÝ PRÍSPEVOK V PRAXI A VÝPOČET EXEKUČNÝCH ZRÁŽOK ZO MZDY ZAMESTNANCA

 Termín: 25. 6. 2019, začiatok o 8.30 h

 Miesto:  Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia, Senica

 Lektor:   Ing. Iveta Matlovičová

 

Od januára 2019 bol do Zákonníka práce zavedený príspevok na rekreáciu zamestnancov

a zamestnávatelia sa musia vysporiadať s prvými praktickými problémami.  Od 1.5.2019

je účinná aj novela Zákonníka práce, ktorá zvyšuje príplatky zamestnancov za vykonanú prácu. Pozývame vás na odborné školenie, na ktorom získate nielen aktuálne legislatívne novinky,

ale dozviete sa aj o problematike výpočtu exekučných zrážok.

 

Program seminára:

 

  • Mzdové príplatky od 1.5.2019

príplatok za prácu nadčas, za prácu v noci, za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a v nedeľu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, nárok na príplatok v rámci zmenovej prevádzky

 

  • Letný a vianočný plat

zmena pri výplate letného platu, podmienky pri výplate vianočného platu, evidenčná povinnosť

 

  • Úpravy výšky stravného a základnej náhrady

minimálna hodnota stravovacej poukážky, príspevok na stravovanie, ktorý sa považuje za daňový  uznaný výdavok zamestnávateľa, nižšie  sumy stravného pri častej zmene pracoviska, zmena základnej náhrady za použitie súkromného motorového vozidla

 

  • Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku, oprávnené výdavky, preukazovanie nároku (dokladovanie), rekreačný poukaz, príklady

 

  • Exekučné zrážky a iné zrážky zo mzdy zamestnanca

zrážky so súhlasom a bez súhlasu zamestnanca, prednostné a neprednostné pohľadávky, určovanie poradia zrážok s uvedením na konkrétnych príkladoch, určovanie zvyšku čistej mzdy, tretinový systém a postup pri výpočte zrážok zo mzdy povinného, oznamovacie a evidenčné povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, zápis údajov o realizovaných zrážkach na zápočtovom liste zamestnanca

 

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,50 € bez DPH  

Poplatok je  stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1 o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, pracovný materiál, a režijné náklady firmy Edu Work s.r.o.

Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo mailom na horeuvedenú adresu do: 24.6.2019, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky,  prípadne na: www.eduwork.sk. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na účet:, alebo ho možno uhradiť v hotovosti pri prezentácii.  

IBAN:SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0719, KS- 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

 

Prihláška na seminár