Ponúkame vám

Ponúkame vám

Ponúkame vám odborné jednodňové semináre, resp. konzultačné školenia, ktoré Vám v časovo prístupnej  forme,  poskytnú súhrn praktických informácií, resp. môžete počas predmetných seminárov konzultovať s odbornými  lektormi problémové otázky, ktoré  súvisia  s praktickou aplikáciou platnej, či práve sa meniacej legislatívy. Vysokú odbornú úroveň seminárov garantujú lektori, ktorí majú  bohaté  praktické  skúsenosti a  sú pripravení zodpovedať Vaše otázky, nájsť  riešenia Vašich problémov. Semináre ponúkame v nasledovných  oblastiach:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Spotrebné dane
 • Zákonník práce a pracovné právo
 • Pracovno-právne aspekty personálnej práce
 • Mzdová a personálna práce
 • Právo sociálneho zabezpečenia – zdravotné poistenie, sociálne poistenie, dôchodkové poistenie
 • Právne úpravy poskytovania cestovných náhrad
 • Zákon o účtovníctve
 • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka podnikateľov
 • Majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
 • Pokladničná agenda v praxi účtovných jednotiek
 • Inventarizácia v účtovnej jednotke
 • Vnútropodnikové smernice účtovných jednotiek
 • Správa registratúry podľa platnej legislatívy
 • Ochrana osobných údajov

V prípade, že sa seminár, zodpovedajúci Vašim potrebám,  v našej ponuke nenachádza, obráťte sa s dôverou na nás – zašlite nám Váš návrh  na adresu:  eduwork@eduwork.sk , resp. cez rubriku „Napíšte nám“ na našej stránke a my pripravíme podujatie podľa Vašich požiadaviek.