Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2024 a vybrané aktuálne legislatívne zmeny

Termín:   27.6.2024 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:   Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Iveta  Matlovičová

PROGRAM SEMINÁRA

Druhy zrážok zo mzdy a z iných príjmov zamestnanca a ich výpočet po 1.7.2024

 • zrážky zo mzdy bez súhlasu a len so súhlasom zamestnanca
 • prednostné a neprednostné zrážky
 • osobitné postavenie pohľadávky výživné na maloleté a plnoleté dieťa
 • zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka
 • určenie zvyšku čistej mzdy zamestnanca
 • nepostihnuteľné sumy na povinného a na vyživovanú osobu (na manželku a na deti)
 • uplatňovanie tretinového systému po zmene životného minima

Pravidlá pri výkone exekučných zrážok zo mzdy

 • vybrané príjmy, ktoré nepodliehajú exekučným zrážkam
 • rozdiely pri exekúcii zrážkami zo mzdy a pri exekúcii prikázaním peňažnej pohľadávky
 • prípustnosť vykonávania zrážok zo mzdy vo väčšom alebo v menšom rozsahu
 • postihovanie plnení rekreačný príspevok, daňový bonus na dieťa, finančný príspevok na obed

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 • povinnosti pri nástupe/počas/po skončení do pracovného pomeru
 • zápis údajov na zápočtovom liste zamestnanca (potvrdenie o zamestnaní)
 • potvrdenie o výkone zrážok u dohodárov – kedy a v akej forme potvrdiť
 • súčinnosť zamestnávateľa a zamestnanca s exekútorom

Vybrané a aktuálne témy z pracovnoprávnej a mzdovej oblasti

 • novela Zákonníka práce a ďalšie vybrané témy – v nadväznosti na legislatívny proces bude program dopĺňaný/ a zaktualizovaný

 

Účastnícky poplatok:  89,- € s DPH /  74,17 € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 26.6.2024

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet organizátora

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0724, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár