Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2023, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2023 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2024 a neskôr

Termín:   7.2.2024 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:   Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Marcela Prajová

PROGRAM SEMINÁRA

  • Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023
  • Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2023
  • Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
  • Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe
  • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2023 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane
  • Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
  • Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2024 a neskôr
  • Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

Program bude doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania seminára.

Účastnícky poplatok:  69,- € s DPH /  57,50 € bez DPH

Ďalší účastník z tej istej organizácie 30 % zľava !!

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 6.2.2024

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet organizátora

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0324, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár