ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2024 A UZÁVIERKA ZDAŇOVACIEHO OBDOBIA -(9.1.2025)

Termín:   9.1.2025 začiatok o 8.30 h (prezentácia od 7.45)

Miesto:  Zasadačka JEDNOTY, Nám. oslobodenia 12, Senica

Lektor:   Ing. Iveta Matlovičová

Pozývame vás na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a aké povinností má mzdová učtáreň pri vykonaní ročnej mzdovej uzávierky. Každý z účastníkov obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami platnými pre rok 2025.

PROGRAM ŠKOLENIA

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
 • výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
 • sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Zmeny na daňových tlačivách a elektronická forma doručovania

 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 • Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní
 • Potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane
 • Mesačný daňový prehľad o dani
 • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov

Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy

 • daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera
 • daňová úľava na zaplatené príspevky na dôchodkové sporenie
 • daňový bonus na dieťa (vekové pásma) a preukazovanie nároku a jeho dokladovanie
 • osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)
 • daňový bonus na zaplatené úroky, preukazovanie nároku a jeho výpočet

Opravy výpočtu dane

 • opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom
 • podanie opravného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania a podanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (napr. spätné priznanie dôchodku)

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

 • uchovávanie a archivácia dokumentov personálnej a mzdovej agendy
 • evidencia o stave nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia
 • nastavenie mzdových parametrov od 1.1.2025

 Účastnícky poplatok:  96,- € s DPH /  80,- € bez DPH

Poplatok obsahuje:  Pracovný materiál, písacie potreby, občerstvenie a teplý obed

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr do: 8.1.2024

V prihláške zvoľte spôsob platby:

bankovým prevodom vopred – faktúra Vám bude vystavená dňom pripísania úhrady na účet organizátora

na faktúru – faktúra Vám bude vystavená dňom konania školenia so splatnosťou 14 dní

IBAN: SK2302000000002135780453, SWIFT:SUBASKBX, VS: 0125, KS: 0308, IČO: 36254118, IČDPH: SK2020188973 

Prihláška na seminár
 

 

.